แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 10 09c 006
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดี​กรมปศุสัตว์​มอบหมาย น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์   นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม  น.สพ. ธนวัฒน์  พันธุ์สนิท  ปศุสัตว์เขต 8  นายเศกสรรค์​ สวนกูล ปศุสัตว์​จังหวัดนครศรีธรรมราช​ พร้อมเจ้าหน้าที่ และในการนี้ ส.ส.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ในเขตอำเภอ วัฒนธรรม​จังหวัดได้ร่วม ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จัดงานและประชุมเตรียมความพร้อม ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้กรมปศุสัตว์​ ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา​กาลถ้วนไตรมาส ซึ่งจะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ซึ่งจะจัดภายใต้มาตรการการป้องกันโควิค-19 ในวันเสาร์ที่  6 พฤศจิกายน​ 2564   ณ  วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง​ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก