แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง

1.โรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตรโรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร

2.โรงเก็บพัสดุ,โรงเก็บเหญ้าแห้ง,โรงเก็บอาหารสัตว์,โรงเก็บเสบียงสัตว์,โรงเก็บอาหารสัตว์และหญ้าแห้ง ขนาด 10x20 เมตร , 200 ตารางเมตร