กรมปศุสัตว์แนะเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก 9 สายพันธุ์ ที่มีได้ประโยชน์ทั้งเนื้อและไข่ มีความทนทานต่อโรค และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างดี

          นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้พัฒนาสัตว์ปีกมาจากพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อให้เป็นสายพันธุ์ไทยแท้ที่มีลักษณะประจำพันธุ์เป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะภายนอกสม่ำเสมอ มีความเป็นแม่ที่ดี มีความหลากหลายทางพันธุกรรม และมีความเหมาะสมตามความต้องการทางเศรษฐกิจ โดยได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน 9 สายพันธุ์  ดังนี้

         ไก่โรดไทย เป็นพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ ได้นำเข้าไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเลี้ยง วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จนได้ชื่อว่าเป็นไก่โรดไทย (Rhode Thai) ใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและไข่ (Dual Purpose) ลักษณะประจำพันธุ์ ขนลำตัวสีน้ำตาลแดง ปลายปีก-หางสีดำ ใบหน้าสีแดง หงอนจักร ปาก-แข้ง-ตาสีเหลือง เปลือกไข่สีน้ำตาลอ่อน-น้ำตาล ผลผลิตไข่ 240 ฟอง/แม่/ปี น้ำหนักไข่เฉลี่ย 55 กรัม อัตราการไข่สูงสุด 94%

          ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาไก่สายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีขนลำตัว-หน้าอก-หางสีดำ ไม่มีจุดกระขาว สร้อยคอ-หลังสีแดงประดู่ ปาก-แข้งสีเหลืองปนดำถึงสีดำ หงอนถั่ว เปลือกไข่สีนวล ผลผลิตไข่ 147 ฟอง/แม่/ปี เมื่อชำแหละเป็นซากแล้ว สีแข้งยังคงเป็นสีดำ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคไก่พื้นเมือง

         ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี มาตั้งแต่ พ.ศ.2545 ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หน้าอก-ขนหางสีดำแซมขาว สร้อยคอ-หลัง-ปีกสีเหลืองอมส้ม ปาก-แข้งสีเหลือง หงอนถั่ว เปลือกไข่สีนวล ผลผลิตไข่ 111 ฟอง/แม่/ปี

         ไก่แดงสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาไก่สายพันธุ์แดงสุราษฎร์ธานี มาตั้งแต่ พ.ศ.2545 ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หน้าอก-สร้อยคอ-หลังสีแดง ขนหางสีแดงดำแซมขาว ปาก-แข้งสีเหลือง หงอนถั่ว เปลือกไข่สีนวล ผลผลิตไข่ 114 ฟอง/แม่/ปี

         ไก่ชีท่าพระ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาไก่สายพันธุ์ชีท่าพระ มาตั้งแต่ พ.ศ.2545 ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หางสีขาว สร้อยคอสีขาวหรือสีงาช้าง แข้ง-ปากสีเหลือง หงอนถั่ว ผลผลิตไข่ 115 ฟอง/แม่/ปี จุดเด่น มีขนสีขาวเหมือนไก่เนื้อทางการค้า เมื่อชำแหละไม่มีขนหมุดสีดำที่ผิวหนังทำให้ซากสะอาด น่ารับประทาน

         ไก่ชี้ฟ้า ไก่พื้นเมืองท้องถิ่นชาวไทยภูเขา จังหวัดเชียงราย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทอดพระเนตรเห็นไก่พันธุ์นี้ ซึ่งมีลักษณะสวยงาม ทรงมีพระราชดำรัสว่า น่าจะมีการอนุรักษ์ไก่พันธุ์ชี้ฟ้า โดยกรมปศุสัตว์ดำเนินการวิจัยสร้างฝูงไก่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดย สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หางสีดำ-ขนสร้อยคอ-หลังสีเหลืองอ่อน หงอนจักร ปาก-แข้ง-ผิวหนัง-เนื้อสีดำ ผลผลิตไข่ 84 ฟอง/แม่/ปี

          ไก่ฟ้าหลวง ไก่พื้นเมืองท้องถิ่นชาวไทยภูเขาในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยดำเนินงานวิจัยสร้างฝูงไก่ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หางสีดำ ขนสร้อยคอ-หลังสีน้ำตาลแดง หงอนจักร ปาก-แข้ง-ผิวหนัง-เนื้อสีดำ ผลผลิตไข่ 93 ฟอง/แม่/ปี

         ไก่แม่ฮ่องสอน ไก่ท้องถิ่นชาวไทยภูเขาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะทั่วไปคล้ายกับไก่ป่า นิยมเลี้ยงไว้บริโภคเองและใช้เป็นไก่ต่อล่อไก่ป่า โดยดำเนินงานวิจัยสร้างฝูงไก่ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนลำตัว-หางสีดำ สร้อยคอ-หลังสีเหลืองเข้ม มีปุยขาวที่โคนหาง หงอนจักร แข้ง-ปากสีดำหรือเทา ผิวหนังขาวอมแดง ผลผลิตไข่ 81 ฟอง/แม่/ปี

         ไก่เบตง ไก่เบตง มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีน เมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้นำไก่พันธุ์แลนชานหรือที่คนจีนเรียกว่าไก่กวางไส เข้ามาเลี้ยง ต่อมาได้แพร่กระจายพันธุ์ไปพื้นที่ข้างเคียง โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานวิจัยสร้างฝูงไก่ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนทั้งตัวสีเหลืองทอง-สีเหลืองอ่อน-สีน้ำตาลอ่อน หงอนจักร แข้ง-ปากเหลือง ผลผลิตไข่ 143 ฟอง/แม่/ปี

       สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ใกล้บ้าน หรือสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 02-6534444 ต่อ 3213

 

                                                  *************************************

ข้อมูล : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช  สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ กรมปศุสัตว์