นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้กำหนดจัดกิจกรรม “เพิ่มพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าปศุสัตว์คุณภาพดี ราคาพิเศษ” โดยจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ราคาถูก เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้จัดโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ขึ้น

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนสินค้าที่กรมปศุสัตว์นำมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนนั้น มีทั้งเนื้อหมูคุณภาพดี จากสมาคม  ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และบริษัท เบทาโกร จำกัด จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ไข่ไก่สดคัดเกรด เบอร์ 1 จากทองใบฟาร์ม เกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ราคาแผงละ 80 บาท และนม ยู เอช ที พร้อมดื่มหลากรส จากสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร-  นมไทย ในวันศุกร์ที่ 5 และวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ซึ่งจะมีพิธีเปิดโครงการในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. โดย นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์  รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ ณ ลานหน้ากรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ

****************************

ข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                                ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ  ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ