4 ตุลาคม 2561 – กรุงเทพ – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน เตรียมจัดงาน “วันไข่โลก 2561” ศุกร์ที่ 12 ตุลาคมนี้ ที่โรงพยาบาลศิริราช อย่างยิ่งใหญ่แจกไข่ฟรีผู้ร่วมงานทุกคน ตอกย้ำ “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” และหวังสร้างความเชื่อมั่นไข่ไก่ไทยได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย พร้อมเชิญร่วมรับประทานไข่พร้อมกันกับคนทั่วโลก

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “ทางคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ได้เห็นชอบและสนับสนุนให้ โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ รวมถึงภาคเอกชนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมไก่ไข่จัดงาน “วันไข่โลก 2561” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร ๑๐๐ ปี อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไก่ไข่ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557-2561 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ของคนไทยให้เป็น 300 ฟอง/คน/ปี ภายในปี 2561”

ด้านนายแพทย์ ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเกี่ยวกับคุณประโยชน์และการบริโภคไข่ไก่ว่า ไข่ไก่ 1 ฟอง มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี โปรตีน 7 กรัม ไข่มีโปรตีนที่มีคุณค่าสูงคือมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนและปริมาณสูง ซึ่งกรดอะมิโนจำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างซ่อมแซมร่างกาย แต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้จากอาหาร นอกจากนี้ ไข่ ยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุที่สำคัญมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเป็นแหล่งของวิตามินที่สำคัญได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบี1 บี2 บี6 โฟเลต วิตามินดี วิตามินอี เลซิธิน (lecithin) ลูทีน (lutein) ซีแซนทีน (zeaxanthin) และโคลีน (choline) ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างเซลล์สมองของมนุษย์

“ไข่ มีสารอาหารและคุณประโยชน์มากมายอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายประเภท ทั้งอาหารคาวและหวาน สารอาหารในไข่ไก่ช่วยในการเจริญเติบโต บำรุงสมอง เสริมสร้างความจำ บำรุงสายตา สร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงแนะนำให้เด็กและเยาวชน กินไข่วันละฟอง เพื่อเสริมสร้างความเป็นอัจฉริยะภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติด้วยการรับประทานไข่ไก่” นายแพทย์ ดนัย กล่าว

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ไข่ไก่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งกรมปศุสัตว์กำกับมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ที่ฟาร์มซึ่งกำหนดมาตรฐาน GMP ปัจจุบันควบคุมดูแลทั้งเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะและสารตกค้างต่างๆ และมีกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ในชื่อ “ไข่ไก่ OK” ซึ่งมั่นใจได้ว่า ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปัจจุบันนอกจากการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคไข่มากขึ้น ตั้งเป้าหมายเฉลี่ยคนละ 1 ฟองต่อวัน ซึ่งดีทั้งต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมไก่ไข่และไข่ไก่ด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า 2 ปีที่ผ่านมา ไข่ไก่มีปริมาณล้นเกินความต้องการบริโภคทำให้ราคาตกต่ำ เกษตรกรรายย่อยถึงรายกลางประสบภาวะขาดทุน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เร่งเข้ามาช่วยเหลือทั้งมาตรการเฝ้าระวังราคา ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่นำไข่มาขายแข่งซึ่งจะยิ่งทำให้เกษตรกรอยู่ไม่ได้ จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้นำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ไก่ไข่ส่งออกที่เกินความต้องการบริโภคส่งขายต่างประเทศ ปัจจุบันผลผลิตไข่ไก่ในประเทศมีประมาณวันละ 45 ล้านฟอง บริโภคในประเทศ 43 ล้านฟองต่อวัน ที่เหลือกำหนดให้ผู้นำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ไข่ส่งออก นอกจากนี้ ยังลดจำนวนแม่ไก่ยืนกรง รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ส่งออกไข่ด้วยเพื่อไม่ให้ปริมาณไข่ล้นเกิน จนราคาตกต่ำ ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลดี ราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้น ต้นทุนซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคำนวณไว้สำหรับการผลิตไข่ไก่ 1 ฟองคือ 2.85 บาท ราคาของสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่แห่งประเทศไทย

 

ไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 2.60 บาท แต่เมื่อแยกตามขนาด ไข่ไก่ขนาดใหญ่จะขายได้ราคาสูงคุ้มทุน ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาขาดทุน สำหรับในช่วงกินเจซึ่งใกล้จะมาถึง ประกอบกับโรงเรียนปิดภาคเรียนส่งผลให้ราคาไข่ตกลงมาเป็นปกติตามวงรอบของปี แต่เมื่อหมดเทศกาลกินเจ กรมปศุสัตว์เตรียมนโยบายหลายประการเข้าไปส่งเสริมให้ราคาไข่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

ส่วนกิจกรรมภายในงานวันไข่โลก 2561 นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และตัวแทนโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า “การจัดงานวันไข่โลก 2561 ภาคเอกชนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่ได้จากการบริโภคไข่ไก่ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและหันมาบริโภคไข่ไก่กันมากขึ้น โดยปราศจากข้อกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในไข่ไก่”

สำหรับปีนี้เพียงแค่ผู้สนใจร่วมงาน กดไลค์ กดแชร์ ใส่แฮชแท็ก #กินไข่ทุกวันกินได้ทุกวัย2561 ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ ขอไข่ แล้วนำมาแสดงและเข้าร่วมงานจะได้รับไข่สดฟรีกันทุกท่าน นอกจากนี้ยังเตรียมจัดกิจกรรมที่น่าสนใจไว้อีกมากมาย อาทิ การนำยาเก่าหรือหมดอายุมาแลกไข่ใหม่ นิทรรศการ “ไข่ไก่ไม่ใช่ผู้ร้าย” ชมชิมเมนูเด็ดจากผู้ประกอบการไข่ไก่และเมนูจากกรมอนามัย ซึ่งแทบไม่น่าเชื่อว่าไข่ไก่สามารถทำเมนูได้หลากหลาย ง่ายและดีต่อสุขภาพ ขาดไม่ได้สำหรับการเลือกซื้อไข่ไก่ราคาพิเศษ และช่วง “นาทีทองไข่ไก่ฟองละบาท” โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง ของศิริราชมูลนิธิ

นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้คร่ำหวอดในวงการผลิตไข่ไก่ มาสร้างความเชื่อมั่นในความสะอาด ปลอดภัยและกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ของไทย ภายใต้ชื่อ “ไข่ไก่ OK” ตลอดจนเชิญแพทย์ที่เข้าใจถึงคุณประโยชน์ของไข่ไก่เป็นอย่างดี มาเล่าให้ฟังถึงการรับประทานไข่ไก่อย่างไรให้มีสุขภาพดี รูปร่างสมส่วนโดยไม่ต้องใช้ยาลดน้ำหนัก

นายสุเทพ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์รับประทานไข่พร้อมกันกับทั่วโลกใน “วันไข่โลก 2561” นี้ ที่ โถงชั้น 1 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช มาร่วมสนุก ได้ทำบุญ และเติมสาระความรู้เกี่ยวกับไข่ไก่ได้ในงาน ตลอดจนร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลมากมาย แล้วทุกท่านจะทราบว่าทำไมถึง “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” และสุดท้ายผมขอยืนยันว่าทุกท่านที่มาในงานนอกจากจะได้ชิมฟรีเมนูไข่มากมายจากผู้ประกอบการชั้นนำแล้ว ยังจะได้รับไข่ไก่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อง่าย ราคาถูก มีสารอาหารต่อร่างกายและสมองครบถ้วนนี้ ฟรีบ้าง ราคาพิเศษบ้างกลับบ้านไม่มากก็น้อย” 

**************************************

โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง

คุณณัฐกานต์ 090-9838309

คุณพุฒิพัฒน์ 092-6365144