แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

          วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่อำเภอปากช่องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

          นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุ่มทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อมาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เช่น โคนม โคเนื้อ ขาดแคลนอาหารสัตว์ร่วมพันตัว ดังนั้น ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปภ.ปศ.) จึงได้สั่งการด่วนถึงทุกหน่วยงานในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดความสูญเสียให้มีน้อยที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

          ด้านนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า คืนวันที่ 8 ตุลาคม 2563 มีพายุจากทะเลจีนใต้พัดผ่านประเทศไทย ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มวลน้ำจำนวนมากเอ่อล้นลำตะคองท่วมพื้นที่หลายจุดของอำเภอปากช่อง โดยเฉพาะตำบลขนงพระ และตำบลหนองสาหร่าย ส่งผลให้ฟาร์มสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เช่น โคนม โคเนื้อ แพะ แกะ และไก่ไข่ ถูกน้ำท่วมขัง ซึ่งทุกภาคส่วนได้ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในส่วนของกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ และหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ ได้ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ ถูกน้ำท่วมขังในฟาร์ม ขาดแคลนอาหารสัตว์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือตามมาตรการขณะประสบภัยแล้ว ได้แก่ การอพยพสัตว์ การช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์ รวมจำนวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ โดยได้รับการช่วยเหลือแล้ว 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน เกษตรกร 17 ราย จำนวนโค 567 ตัว แพะแกะ 90 ตัว สัตว์ปีก 300 ตัว แปลงพืชอาหารสัตว์ 26 ไร่ สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ (หญ้าพระราชทาน) 4,000 กิโลกรัม สร้างเสริมสุขภาพสัตว์สะสม 420 ตัว รักษาสัตว์ป่วย 19 ตัว และกำลังสำรวจหาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

          อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีการเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์ กว่า 5,600 ตัน หน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกรม รวม 325 หน่วย พาหนะสำหรับอพยพสัตว์ และขนส่งเสบียงอาหารสัตว์ 200 คัน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 3,000 ถุง คอกสัตว์สำหรับตั้งจุดอพยพสัตว์ 30 ชุด ดังนั้น สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและเกิดความเสียหาย ต้องการรับการช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือ ติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 02-6534444 ต่อ 3315 และ 3326 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ มีการมอบถุงยังชีพสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 100 ราย และชุดเวชภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพสัตว์และอาหารสำเร็จรูป 50 ชุด หญ้าแห้ง 4,000 กิโลกรัม โดยได้รับการสนับสนุนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 รวมถึงหน่วยงานปศุสัตว์อื่นๆ ในพื้นที่อำเภอปากช่อง และอำเภอขนงพระ

                                                 “เกษตรกรอุ่นใจ ปศุสัตว์ไทยเคียงข้าง”

                                                     *********************************

ข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ข่าว : นางสาวสลิลรัตน์ ชูโชติ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ