แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

กรมปศุสัตว์ดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดน่าน

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน กล่าวรายงาน ในการนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ให้การต้อนรับ  ณ  โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร  ตำบลบ่อสวก  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

           นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง  สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส โครงการฯ ดำเนินงานมาแล้ว 56  ครั้งนับตั้งแต่ปี 2550  โดยจะมีการจัดกิจกรรมปีละ 4 ครั้ง ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2564 กำหนดออกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน  2563 ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีการออกหน่วยให้บริการตามจุดที่กำหนด มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับสัตว์ ให้บริการผสมเทียม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม   กำจัดพยาธิภายในภายนอก เช่น เห็บ เหา หมัด แจกยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ทั้งนี้  เพี่อ สร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ช่วยพัฒนาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ที่สำคัญเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

          นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในการให้บริการแก่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกล ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ  เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          นายสัตวแพทย์อนุสรณ์  หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน กล่าวว่า เป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดน่าน  โดยเฉพาะอำเภอเมืองน่าน ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของเกษตรกรและประชาชนเจ้าของสัตว์ การดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จะดำเนินการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อสวก  ตำบลนาซาว  และตำบลเรือง  อำเภอเมืองน่าน  โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการไม่น้อยกว่า 300 ราย และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2,300 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ  260  คน กิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ  ครั้งนี้  ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้าน อายุรกรรม  สูติกรรม  ศัลยกรรม  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์  กำจัดพยาธิภายใน - ภายนอก การเก็บตัวอย่างสำรวจสภาวะโรค  ออกหน่วยบริการด้านสุขภาพสัตว์  การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์  จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แนะนำการเลี้ยงสัตว์  และบริการดูแลสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประชาชนทั่วไป  เป็นการลดการสูญเสียสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ลดการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์  รวมทั้งช่วยพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้มีอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

                     ************************************************

ข้อมูล/ข่าว : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

เรียบเรียง/เผยแพร่ : มนัสยา  ทัดทอง  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม