24 04 60 02นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร GMP(Codex) / HACCP Introduction & Internal Auditor โรงงานผลิตอาหารสัตว์สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในระบบ GMP/HACCPสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก 24 เม.ย. 60