20 10 60 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชัยวัฒน์  บุญชวลิต  ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์  ให้การต้อนรับ น.ส.จิรภา วงษ์ศุข นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 56 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก 20 ต.ค. 60