15 01 61 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้การต้อนรับ น.ส.เพ็ญศิริ  ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ในโอกาสแสดงความยินดี ครบรอบ 10 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิไทยพีบีเอสเพื่อใช้ในสาธารณกุศล และร่วมสมทบทุนมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 15 ม.ค. 61