2561 03 12a 01

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี จาก นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๖ ปี โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

 กลุ่มเผยแพร่ฯ(๑๒/๓/๖๑)