2561 05 03a 004

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิรภา วงษ์ศุข ผู้แทนกรมปศุสัตว์พร้อมคณะ นำเงินบริจาคร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๘๕ ปี กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รับมอบ  ณ กรมประชาสัมพันธ์  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑