23 05 61 2

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม ผู้แทนกรมปศุสัตว์ แสดงความยินดีในโอกาศงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง สลก.