2561 08 03b 001
3 สิหาคม 2561 นายสัตวแพทย์รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดนิทรรศการงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 โดยในงานนิทรรศการจัดแสดงความรู้ นวัตกรรมต่างๆด้านการปศุสัตว์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภา วงษ์สุข /กลุ่มเผยแพร่/สลก