2561 10 05 004

วันที่ 5 ต.ค. 61 นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง และ นายชวาล ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมบัญชีกลางครบรอบ 128 ปี พร้อมสบทบทุนเข้ากองสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่างๆ ณ อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง

ภาพ/ข่าว เอก นกแสง สลก.