แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 11 27a 002

นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา” โดยมีสัตวแพทย์หญิงจุฬาพร  ศรีหนา   หน.ฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา กล่าวรายงาน ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.  ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ  จังหวัดปทุมธานี

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว พิจารณา สามนจิตติ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก