2561 11 28 001
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. ร่วมด้วยผู้แทน กสส. กผส. และ กรป. ได้เข้าหารือกับ Ms. Susanna Miller, Second Secretary สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ในประเด็น ดังนี้ 
1. ติดตามผลการ Fact Finding Mission เพื่อส่งออกอาหารสัตว์ (PAPs) มายังประเทศไทย  
2. ความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาโคนมไทย- นิวซีแลนด์ ตามความร่วมมือภายใต้ FTA ไทย- นิวซีแลนด์  
3. ติดตามความคืบหน้าการเก็บภาษีนำผ่านลูกไก่และไข่ฝัก  
4. การแก้ไขข้อกำหนดการนำเข้าน้ำผึ้งของไทย
 ณ ห้องประชุม 1/1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก