แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 12 12a 004

 

 

 

 

 

 

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.ฉันทนี บูรณะไทย ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สพส. เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่องการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2562

สัตวแพทย์หญิง ดร.ฉันทนี บูรณะไทย ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่องการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2562 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากส่วนภูมิภาคและผู้ที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา รับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ/เอก ข่าว/จิราภรณ์ กลุ่มเผยแพร่ฯ(13/12/61)