2561 01 03 002

นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักเลขาฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพร นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ