2562 01 25 003

วันที่ 25 มกราคม 2562 นางสาวจิรภา วงษ์ศุข หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และคณะได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ครบรอบ 61 ปี พร้อมมอบเงินสมทบ“เงินทุนเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปกป้องอธิปไตย” โดยมีพล.ต.อนุรักษ์ แสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการฯ ณ อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว นางสาวพจนา เทพทอง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก