2562 02 27 001                                                                                                              วันที่​ 27​ กุมภาพันธ์​ 2562​ นาย​ อวยชัย​ ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน​ กรมปศุสัตว์​เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ​ (spec) ให้ทันตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2562และการเสนอของบประมาณปี2563  ณ​ ห้องประชุม2 ตึกชัยอัศวรักษ์​ ชั้น2 กรมปศุสัตว์

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก