แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 03 22 002

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม เชิญชวนชาวกรมปศุสัตว์ ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก พกถุงผ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ ณ กรมปศุสัตว์ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น.

vdo คลิก https://www.youtube.com/watch?v=yZelUSOlzuQ

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด /  ข่าว พิจารณา สามนจิตติ เผยแพร่ สลก.