01

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT โดย น.ส.กาญจนา ไชยสถิตวานิช นักสื่อสารมวลชลชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ และร่วมบริจาคเข้า มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) จ.สระบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กๆ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT กรุงเทพฯ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก.