แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 25 001

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล โดยนายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 มีพื้นที่เป้าหมายที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 13 ตำบล คาดมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการ 19,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคร่วมปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย อาทิ การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ทั้งด้าน อายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัข คลินิกปศุสัตว์ คลินิกสุนัข-แมว การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ แนะนำด้านสุขภาพสัตว์ การอบรมเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และนักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ด้วย

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว พิจารณา สามนจิตติ เผยแพร่ฯ สลก.