แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

11 10 62a 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น. นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
ภาพ ธงชัย สาลี สลก