แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 11 07b 001
วันพฤหัสที่  7 พ.ย. 2563 เวลา 18.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์  ธรรมมา เลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ วาระครบรอบ 12  ปี  สมาคมฯ (20 ปีรวมพลคนข่าวเกษตร) โดยมี นายอลงกรณ์  พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจเกษตรไทยก้าวใหม่ด้วยเทคโนโลยี"  ในการนี้ กรมปศุสัตว์ได้นำเกษตรกร คือ คุณสิทธิพงษ์  บุญเลี้ยง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชุน รักแพะบางบัวทอง
47/5 ม 7 ต. พิมลราช  อ บางบัวทอง จ นนทบุรี
แบรนค์ ไอริล เนเจอร์
TOP BRAND AWARDD  2018
ASIA BEST PRODUCT
BEAUTY AWARDS 2017 ร่วมจัดบูธในนามกรมปศุสัตว์ และรับโล่ในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในภาคการเกษตร ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์  บางเขน

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว เพ็ญศฺริ ดวงอุดม / กลุ่มเผยแพร่ / สลก