2562 12 13 019

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 โดยนายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายพงษพันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์เขต 7 เข้าร่วม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และสัตว์เลี้ยงสวยงามในบริเวณงาน ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลช) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก