แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 10 09b 001
 วันที่ 9 ตุลาคม 2564  น.สพ.สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 ณ  สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดนครศรีธรรมราช​ โดยมี นายเศกสรรค์​ สวนกูล  ปศุสัตว์จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
-ตรวจอาคารสถานที่ สำนักงาน หารือจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์​ให้คำปรึกษาเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ​ ​ให้การสนับสนุน​งานในส่วนจังหวัดและภูมิภาค​ และให้รีบดำเนินการโดยเร็ว
ณ สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดนครศรีธรรมราช​ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-​ตรวจติดตามความคืบหน้าดูพื้นที่​สำหรับใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์​จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ ที่จะสร้างใหม่ทดแทนอาคารสำนักงานแห่งเก่า ณ ศูนย์ราชการใหม่ อำเภอพระพรหม​ จังหวัดนครศรีธรรมราช​

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก