แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 10 11b 001
วันที่ 11 ตุลาคม 2564  น.สพ.สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 ณ  สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดระนอง โดยมี นายอนุรักษ์ ถาบุตร ปศุสัตว์จังหวัดระนอง นายจักรพงษ์ มนตรีวัต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
-ตรวจอาคารสถานที่ สำนักงาน หารือจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์​ให้คำปรึกษาเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ​ ​ให้การสนับสนุน​งานในส่วนจังหวัดและภูมิภาค​ และให้รีบดำเนินการโดยเร็ว
ณ สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
-ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์​อำเภอเมืองระนองที่สร้างขึ้นใหม่ ปศุสัตว์​อำเภอเมืองระนองสร้างเสร็จแล้วยังขาดครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียงที่ใช้ในห้องประชุม พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนุน​ในงานด้านต่างๆ โดยมี นายสุวัฒน์  อ่อนวงศ์ ปศุสัตว์​อำเภอเมืองระนอง ร่วมหารือ ณ สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอเมืองระนอง

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก