แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2560 05 12a 003สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้า

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล

                       วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ