14 05 61 02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ไปยังพลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง ทรงเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศในขบวนแห่พระยาแรกนาขวัญ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ,กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรฯ 14 พ.ค. 61