แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2561 05 14b 008

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบ แก่โรงนมสวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา


ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(14/5/61)