แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 07 17c 001

 

 

 

 

 

 

 

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินฯ ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ในปีนี้ทรงปลูกในกระบะแทนการปลูกในแปลงนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ภาพ/อภิสิทธิ์ ลือพักตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว/เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(18/7/61)