2561 09 26 0006
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรการแข่งขันนกเขาชวา และการจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน ของดีเมืองนรา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ในโอกาสนี้ ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงเฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน
 
ข่าว จิรภา วงษ์สุข ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก. 27 ก.ย. 61