แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

23 11 61 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ
ภาพ สภากาชาดไทย ธงชัย สาลี สลก.