แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 62 012

วันที่ 30 ก.ค. เวลา 17.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 “ ไหมไทย มรดกของแผ่นดิน “ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมรับเสด็จฯงานตรานกยูงฯ ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กพก เข้าร่วมรับเสด็จฯ งานตรานกยูงฯ พร้อมถวาย สินค้าotop ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์ที่กรมฯ ไปส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร เช่น หมูทุบ หมูเส้น กุนเชียง ณ ฮอลล์ 7 - 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก. กรมปศุสสัตว์ , กรมหม่อนไหม