แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 08 31 005

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะข้าราชการ และกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้าฯ  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา