แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 12 21a 003
21 ธันวาคม 2563 เวลา17.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้
       โครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวไทยภูเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น   โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในฐานะรองประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง 2563 ได้กล่าวถึงความเป็นมาคร่าวๆ ของโครงการหลวงว่า โครงการหลวง คือหลักวิธีการ และองค์ความรู้ของการพัฒนา กับการทำให้ชาวบ้านมีความอยู่ดีกินดีขึ้นด้วยอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  องค์ความรู้ในการดูแลรักษาต้นน้ำลำธาร ที่พวกเราหวงแหน บนดอยเป็นพื้นที่ห่างไกล เดินทางขึ้นไปยากลำบาก หน่วยงานราชการขึ้นไปทำงานไม่ถึง แต่เต็มไปด้วยปัญหาชาวบ้านอยู่ในป่า ไม่มีอาชีพจึงปลูกฝิ่น เมื่อปลูกฝิ่นก็ต้องถางป่าทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายต้นน้ำ เมื่อเกิดปัญหายาเสพติดขึ้นเกิดปัญหาสังคมของประเทศตามมา ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์จึงลองทำและตั้งโครงการหลวงขึ้นมา หาวิธีการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในทุก ๆเรื่อง โครงการหลวงจึงเป็นจุดสนองงานวิจัยในพื้นที่สูงมากมาย จนวันนี้พืชพรรณที่เราใช้ประโยชน์ บริโภคหลายร้อยชนิด เกิดจากการวิจัยที่พระองค์ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานไว้
       การจัดงานในปีนี้เน้นการจัดตกแต่ง ประดับประดาพื้นที่อย่างสวยงามด้วยพืชผลต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมสอดแทรกความรู้ ผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยโดดเด่น ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทานต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยพันธุ์สตอเบอร์รีในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นจากโครงการหลวง และพัฒนารสชาติและกลิ่นหอม ต่อยอดสู่การเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และอื่นๆ อีกมากมาย งานโครงการหลวง 2563 ครั้งนี้จึงนับเป็น ครั้งที่ 33 ของการจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โครงการหลวงจึงขยายระยะเวลาการจัดงานเป็น 7 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 9 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม
     ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์กรมปศุสัตว์ ดังนี้
 1.กุนเชียง ผลิตจากเนื้อหมูอนามัยที่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์
บรรจุในไส้หมูแท้เกรด A หอมกลิ่นรมควัน กรอบแน่น รสชาติกลมกล่อม
วิธีรับประทาน : ทอดในน้ำมันสถานที่จำหน่าย : ร้านสวัสดิการกรมปศุสัตว์ (Livestock Farm Outlet)จำนวน 6 แพ็ค ควรบริโภคก่อนวันที่ 15 มกราคม 2564
2. เนื้อทุบ ผลิตภัณฑ์จกเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์ (อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย) ผลิตจากเนื้อโคไทยคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยรสชาติอร่อยสถานที่จำหน่าย : ร้านสวัสดิการกรมปศุสัตว์ (Livestock Farm Outlet)จำนวน 3 แพ็ค ควรบริโภคก่อนวันที่ 15 เมษายน 2564
3.หมูทุบผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์ (อำเภอพานจังหวัดเชียงราย) ผลิตจากเนื้อหมูคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อยสถานที่จำหน่าย : ร้านสวัสดิการกรมปศุสัตว์ (Livestock Farm Outlet)จำนวน 3 แพ็ค ควรบริโภคก่อนวันที่ 15 เมษายน 2564
4.หมูเส้นปรุงรส ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์
(อำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ผลิตจากเนื้อหมูคุณภาพดีสะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อยสถานที่จำหน่าย : ร้านสวัสดิการกรมปศุสัตว์ (Livestock Farm Outlet)จำนวน 3 แพ็ค ควรบริโภคก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
        ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่
 
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก