2564 03 09b 017
วันนี้ (วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายธีรวิทย์  ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ   จัดกิจกรรมจิตอาสา โดย “การบริจาคปัจจัยและสิ่งของจำเป็นให้แก่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร” ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในการนี้ มีนายทองทวี  ดีมะการ  และนายสุเวทย์  บูรณะจำปาทอง  ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตว์ รวมทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธานำปัจจัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิ  ผ้าอ้อมผู้ใหญ่  แป้ง  สบู่ แปรงสีฟันและยาสีฟัน  แชมพู  นม  ขนม บะหมี่สำเร็จรูป  ปลากระป๋อง  น้ำมันพืช  ซีอิ้ว  ผงซักฟอก  กระดาษชำระ  น้ำยาล้างจาน  น้ำปลา  น้ำดื่ม  นมข้นหวานหรือนมข้นจืด  น้ำหวานเฮลซ์บลูบอย  หน้ากาก-อนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ  น้ำผลไม้แบบกล่อง เป็นต้น ไปร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก  ณ  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
******************************

 
ข้อมูล : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  
ข่าว : เพ็ญศิริ  ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
ภาพ : กิตติพรรณ  จินดามัง  นายช่างภาพปฏิบัติงาน