0714032564
          วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้​ นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา​ เลขานุการกรม​ เป็นตัวแทนมอบไข่​ไก่ ข้าวสาร​ และเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร​ชุมชนตำบลผาบ่อง​ ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์​ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน​โดยมี นายปัญญาวัฒน์​ อ่อนโยน​ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์​ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปศุสัตว์อำเภอ​ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์​ ​หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​      เข้าร่วม    
          ทั้งนี้​ เลขานุการกรมยังได้รับฟังปัญหา​ พร้อมกับตอบข้อซักถาม​ และให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว : สลิลรัตน์ ชูโชติเผยแพร่ฯ สลก.