2564 03 17 0002

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา​ 16.00 น.
นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม​ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานสถานที่พักพิงสัตว์ มูลนิธิ ดิ อาร์ค ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะทำงาน เพื่อรับฟัง​ข้อมูลการดำเนินงานการก่อสร้าง​อาคารสถานที่ และการช่วยเหลือสุนัขของมูลนิธิฯ ณ สถานที่พักพิงสัตว์​ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี นายชวาล ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา กรมปศุสัตว์ พร้อม นายพงศ์เทพ บุญสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน บรรยายสรุปรายละเอียดแผนงานการก่อสร้างอาคารสถานที่ และความเป็นมาของโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ ของมูลนิธิ ดิ อาร์ค
ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ ได้รับสนองงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการวางแผนออกแบบสถานพักพิงสัตว์ และดำเนินโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ ของมูลนิธิ ดิ อาร์ค มีเนื้อที่ก่อสร้าง 5 ไร่ 10 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปี 2546​ เพื่อให้การช่วยเหลือสุนัขและสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บหรือถูกทำร้าย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเรื่องบ้านพักพิงให้กับสุนัขและสัตว์เหล่านี้อีกด้วย สถานที่พักพิงสัตว์ดังกล่าว มีอาคารเก็บอาหารสัตว์ อาคารสถานพยาบาลสัตว์ อาคารประกอบพิธีพร้อมเตาเผาซาก​ อาคารสระว่ายน้ำ​สุนัข คอกกักกันสัตว์​ อาคารพักแมว​ อาคารพักสุนัขดุร้าย​ และระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด ข่าว : สลิลรัตน์ ชูโชติ เผยแพร่ฯ สลก.