24364 03 24 0001

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น.
นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 42  ปี พร้อมร่วมพิธีเปิดป้ายตึกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและสหกรณ์เข้าร่วม ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.