แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.ชัยวัฒน์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสุขภาพ เพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิตน้ำนมฯ
Thursday 27 August 2020, 08:30am
To Friday 28 August 2020
Hits : 75
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.ชัยวัฒน์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสุขภาพ เพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิตน้ำนมฯ

Location รร.ไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์