แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.เศรษฐเกียรติ สนับสนุนข้อมูลให้แก่รัฐมนตรี ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติการขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีฯ
Wednesday 17 February 2021, 05:00pm
Hits : 79
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.เศรษฐเกียรติ สนับสนุนข้อมูลให้แก่รัฐมนตรี ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติการขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีฯ

Location ห้องประชุม 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา