แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

อปส. ประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกและประเมินข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
Wednesday 23 June 2021, 08:30am - 12:00am
Hits : 6
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อปส. ประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกและประเมินข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

Location ห้องพระพุทธอุดมสุข