แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.เศรษฐเกียรติ ซักซ้อมเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2564 (PMQA 4.0)
Wednesday 23 June 2021, 09:30am - 12:30pm
Hits : 10
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.เศรษฐเกียรติ ซักซ้อมเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2564 (PMQA 4.0)

Location ห้องพระพิรุณ