แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.สุรเดช เตรียมพร้อมเข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
From Tuesday 13 July 2021 -  08:30am
To Wednesday 14 July 2021 - 04:30pm
Hits : 29
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.สุรเดช เตรียมพร้อมเข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

Location อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)