แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Tuesday 03 November 2020
  • 08:00am  อปส.ประธานเปิดงานฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่42 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมติดตามการดำเนินงานสัตว์ปลอดโรคฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ