แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Thursday 18 February 2021
  • 01:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.สัตวแพทย์ ครั้งที่ 2/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ปธ.ประชุม คกก. อำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังสัตว์ปีก 1/64 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.สมชวน ประชุมพิจารณาทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ