แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Wednesday 10 March 2021
  • 08:30am - 12:00am  อปส.เข้าร่วมพิะีมอบเหรียญรางวัล king Bhumibol soil day award ประจำปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนของกรมฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.ขับเคลื่อนนมโรงเรียน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 04:30pm  อปส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผุ้ทรงคุณวุฒิในคกก.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.บริหารสัตวแพทย์สมาคม ครั้งที่ 3/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ